ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ιστορικά Μυστικά


1.

Στην Πελοπόννησο ανήκουν μερικές από τις σημαντικότερες ελληνικές πόλεις – κράτη: η Σπάρτη, η Κόρινθος και το Άργος.Στην Πελοπόνησσο αναπτύχθηκε ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός, ενώ κατοικήθηκε από τα τρία κυριότερα ελληνικά φύλα, τους Αχαιούς, τους Ίωνες και τους Δωριείς.

 

2.

Η περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει μερικές από τις πιο εύφορες περιοχές της Ελλάδας, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Αργολικού και του Κορινθιακού κάμπου.

 

3.

Η Πελοπόννησος ιστορικά θεωρείται ύψιστη κοιτίδα ελληνισμού μιας και στην ευρύτερη περιοχή της κυρίως συντελέστηκε η Ελληνική Επανάσταση.

 

4.

Από το 2004, η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου συνδέει την Πελοπόννησο με την Ηπειρωτική Ελλάδα.